ชื่อ - นามสกุล :Mr.Zhang Ziqi
ตำแหน่ง :ครูต่างชาติ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาจีน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :marszhangshen1900@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาภาษาจีน
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาจีน