ชื่อ - นามสกุล :Mr.Liu Qian
ตำแหน่ง :ครูต่างชาติ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาจีน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาภาษาจีน
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาจีน
กลุ่ม / แผนก : หอพักชาย
หน้าที่ในกลุ่ม : ชั้น 1