Calendar_2020

กำหนดปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563นักเรียนกลับบ้าน วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. ผู้ปกครองควรปฏิบัติ ดังนี้ กรณีมารับนักเรียนด้วยตนเอง ให้พบครูที่ปรึกษา ก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง ให้ทำใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอบ และของผู้มารับแทน นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น.

ทอดผ้าป่า 2563

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างหอพักและอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เลขที่ ๑๑๑ ม.๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร ท่านสาธุชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.    สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เดินทางถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ                                  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ …

ทอดผ้าป่า 2563 Read More »