ทอดผ้าป่า 2563

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างหอพักและอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เลขที่ ๑๑๑ ม.๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร ท่านสาธุชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.    สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เดินทางถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ                                  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ …

ทอดผ้าป่า 2563 Read More »