ทอดผ้าป่า 2563

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างหอพักและอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เลขที่ ๑๑๑ ม.๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร ท่านสาธุชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย) ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.    สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เดินทางถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
                                  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฝ่ายคณะสงค์ ถวายรายงาน 
                                  ความก้าวหน้าในการสอนธรรมะแก่นักศึกษาวิทยาลัย
                                   นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้จัดการวิทยาลัย ถวายรายงานความก้าวหน้าของวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๓๐ น.    สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียคาถาแก่ผู้มาร่วมเป็นเจ้าภาพ
เวลา ๑๑.๐๐ น.    ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าร่วมถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น.    สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มอบพระสมเด็จฯ รุ่นพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคล แก่เจ้าของพุ่มผ้าป่าทุกราย
เวลา ๑๓.๐๐ น.    – กล่าวคำถวายผ้าป่า
                                  – เจ้าภาพทุกคณะถวายพุ่มผ้าป่า
                                  – พระสงฆ์อนุโมทนา
                                  – เสร็จพิธี

วิทยาลัยอาชีวศึกาษาภาวนาโพธิคุณ เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศกำหนดที่ผู้มีเงินได้ มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร ผู้บริจาคทำบุญในการทอดผ้าป่าให้แก่วิทยาลัยฯ จึงสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า

สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๓-๒๙๕๒-๓, ๐๘๘-๗๕๗-๒๗๗๐ โทรสาร ๐๒-๖๕๓-๒๙๕๕ Email : admin@bbvc.ac.th
ในส่วนของการทอดผ้าป่า “online” โปรดโอนเงินตรงเข้าบัญชี “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท ๖ บัญชีเลขที่ ๖๓๗-๑-๐๑๗๒๒-๒ และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้วิทยาลัยฯ ออกใบเสร็จ และจัดส่งพระสมเด็จฯ รุ่นพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคล เพื่อเป็นสิริมลคงสืบไป.

Leave a Comment