ภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.

ติดต่อวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
โทร. 088-757-2770, 080-276-1850
E-mail : admin@bbvc.ac.th Line : @vww9478
ที่อยู่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ลูกเสือวิสามัญ