วอศ.ภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.

ประกาศ
การทดสอบปฏิบัติธรรม ฉบับที่ 2

ขอให้ผู้เข้าเรียน ปวช.1 เข้าร่วมทดสอบปฏิบัติธรรม ในวันที่ 15-28 มิถุนายน 2563 (จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) โดยต้องมารายงานตัวที่วิทยาลัยฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. และก่อนเดินทางมาวิทยาลัย ผู้เข้าเรียนจะต้องกักตนเองอยู่ภายในที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน โดยให้นำหนังสือของวิทยาลัยที่ได้รับทางไปรษณีย์หรือดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง ไปปรึกษาแนวทางกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน (โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารด้านล่าง)

อ่านรายละเอียดที่นี่

แนวปฏิบัติในการกักตัว

แบบรับรองการกักตัว(ผู้ปกครอง)

แบบรับรองผ่านการกักตัว
(จนท.สาธารณสุข)

ดูรายชื่อและข้อปฏิบัติได้ที่นี่


กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1/2563

- วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้เข้าเรียน ปวช.1 รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง
- วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าเรียน ปวช.1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
- วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ ปวช.1
- (รอประกาศ) นักเรียน ปวช.2-3 ปวส.1 เข้าหอพัก
- (รอประกาศ) นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี รายงานตัวเข้าหอพัก
- (รอประกาศ) นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี เริ่มรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563


ประกาศ
ชุดลูกเสือวิสามัญ

ให้ผู้เข้าเรียน ปวช.1 เตรียมชุดลูกเสือวิสามัญให้ถูกต้อง

ดูตัวอย่างชุดลูกเสือได้ที่นี่


- จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
- มีบัตรประจำตัวประชาชนชาวไทย

- ผ่านการสัมภาษณ์
- ผ่านการทดสอบปฏิบัติธรรม
- มีคุณสมบัติครบตามประกาศของวิทยาลัย

เป็นเพื่อนกับเราชาว BBVC

เป็นเพื่อนกับ bbvc
LINE : @vww9478

ใช้ Line เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ด้านบน เพื่อติดต่อวิทยาลัย หรือโทร.081-442-2791


หลักการดำเนินชีวิตใน BBVC

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.3 หรือเทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษา (เกรด 2 ขึ้นไป)
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและไข้หวัดใหญ่
- หนังสือรับรองการกักตัว จากผู้ปกครอง
- หนังสือรับรองการกักตัว จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- ชุดลำลองขายาว 4 ชุด, รองเท้าแตะ
- หน้ากากผ้า 3 ผืน
- ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและ จาน ช้อน ส้อม

- ของกิน, เครื่องประดับ, ของมีค่าทุกชนิด, บุหรี่และยาเสพติด

- ชุดลูกเสือ รองเท้า ถุงเท้า ผ้าผูกคน วอกเกิ้ล อินธนู และหมวกลูกเสือ
- เสื้อผ้าของนักเรียนเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 088-757-2770, 081-442-2791, 080-276-1850
E-mail : admin@bbvc.ac.th