กิจกรรม

กิจกรรม เหตุการณ์ งาน โครงการ และเยี่ยมชมวิทยาลัย

เรียนฟรี

ประกาศวิทยาลัย "เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำ จึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูดมัดใด ๆ และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

รับสมัคร ปวช. 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2566 จำนวน 6 สาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบผลการสมัครคัดเลือก รอสัมภาษณ์  คลิกที่นี่

หรือ โทร.  080 276 1850  ในเวลาทำการ

จำนวนรับเข้าเรียนแต่ละสาขา

 • การบัญชี จำนวน 20 คน
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 40 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 40 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษาต่อชัดเจน
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ครอบครัวสนับสนุนและยอมรับกติกาของวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือก

 • ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น (อายุ-เกรด)
 • ผ่านสัมภาษณ์
 • ผ่านการทดลองอยู่ 12 วัน
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปวช.1

รับสมัครออนไลน์ วันนี้ – 30 มี.ค.2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ 31 มี.ค. 2566
สัมภาษณ์ที่วิทยาลัย 6 เม.ย.2566
ประกาศรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ 8 เม.ย.2566
รายงานตัว/มอบตัว พร้อมของใช้ส่วนตัว 1 พ.ค.2566
ทดลองอยู่ 12 วัน  2-13 พ.ค.2566
ประกาศรายชื่อรับทุนการศึกษา 14 พ.ค.2566
ลงทะเบียนเข้าอยู่หอพัก 14 พ.ค.2566
ลงทะเบียนเข้าเรียน 16 พ.ค.2566
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสาร

 • สำเนาใบ ปพ.1 (ผลการเรียน 6 เทอม) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • อย่างละ 1 ฉบับ ยกเว้น ปพ.1

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย 

 • ชุดลำลองขายาว สีสุภาพ เรียบร้อย 4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน มีปกคอ 1 ตัว
 • รองเท้าแตะ สีดำล้วน 1 คู่
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • กะละมังซักผ้า ยาประจำตัว(ถ้ามี)
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เฉพาะที่จำเป็น
 • อยู่แบบเรียบง่าย อย่างพอเพียง ไม่ควรมีของใช้เกินความจำเป็น

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียน เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คลิกดูแผนที่เดินทาง)
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (อ่านคำแนะนำวิธีกรอกข้อมูลด้านล่าง)


ว็บรับสมัคร  https://admission.vec.go.th

ตรวจสอบผลการรับสมัคร (เบื้องต้น) คลิกที่นี่

 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ)
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
 • major_select_bbvc

 • หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
 • เลือกได้มากกว่า 1 สาขา

  * ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันทดลองอยู่จริง
  * เว็บสมัครสำรอง  https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9

ข้อสำคัญ

 • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้
 • ใส่เกรด 5 เทอม

สอบถามเพิ่มเติม
088 757 2770 , 080 276 1850

Scroll to Top