กิจกรรม

กิจกรรม เหตุการณ์ งาน โครงการ และเยี่ยมชมวิทยาลัย

เรียนฟรี

ประกาศวิทยาลัย "เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำ จึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูดมัดใด ๆ และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

เรียนฟรี Read More »

รับสมัคร ปวช. 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2567 แบบอยู่ประจำ จำนวน 6 สาขาวิชา
บัญชี ธุรกิจดิจิทัล ภาษา อาหาร โรงแรมและท่องเที่ยว สาขาละ 30 คน

สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th
กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัคร
วันที่ 7 เมษายน 2567 ให้นักเรียนทุกคนที่สมัครไว้แล้ว เดินทางมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยทุกคนพร้อมผู้ปกครอง และนำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย
เว็บรับสมัครสำรอง  https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9
กรุณาสมัครด้วยเว็บ admission ก่อนใช้เว็บสำรอง

กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1 ปี 2567

รับสมัคร 1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567
สัมภาษณ์ที่วิทยาลัย อ.เกาะสมุย
(นำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย)
7 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ประกาศผลคัดเลือกในเว็บ https://bbvc.ac.th 8 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 น.
SUANMOK CAMT. เข้าค่าย 7 วัน ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 2567 รายงานตัว 10.00 น. 
เดินทางไปเกาะสมุย โดยรถวิทยาลัย 5 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น.
BBVC CAMT. เข้าค่าย 5 วัน ที่วิทยาลัย 5 – 10 พ.ค. 2567
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 11 พ.ค. 2567 เวลา 8.30 น.
เปิดภาคเรียน 13 พ.ค. 2567
   
**  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนรับเข้าเรียนแต่ละสาขา

 • การบัญชี จำนวน 20 คน
 • คอมพิวเตอร์(ธุรกิจดิจิทัล) จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

        รายละเอียดแต่ละสาขา คลิก..

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป (เฉพาะสาขาบัญชีกับคอมพิวเตอร์)
 • อายุไม่เกิน 19 ปี
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษา
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ของใช้เข้าค่ายสวนโมกข์

 • ชุดปฏิบัติธรรม (เสื้อยืดสีขาวล้วน กางเกงดำหรือกรมท่า) 3 ชุด
 • ชุดลำลอง ขายาวถึงข้อเท้า  3 ชุด
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลัง)
 • กระบอกน้ำส่วนตัว
 • สบู่ ผงซักฟอก
 • ยากันยุง
 • เงินติดตัว 200 บาท (ถ้ามี)
 • นำมือถือมาได้ เก็บไว้ที่ครู ใช้เมื่อฉุกเฉิน (ถ้ามี)

สวัสดิการนักเรียน

 • ไม่มีค่าเทอม
 • ฟรี..หอพัก มีครูประจำหอพักทุกชั้น
 • ฟรี..อาหาร 3 มื้อ
 • ฟรี..ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง
 • ฟรี..อินเทอร์เน็ตไวไฟ
 • ฟรี..Microsoft 365 และ Google workspace
 • มีเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เครื่องนอน เครื่องซักผ้า ให้ยืมใช้
 • ห้องสมุดทันสมัย ร้านค้าสหกรณ์
 • สนามกีฬามาตรฐานสากล
 • ใช้มือถือได้
 • จัดรถรับส่งทำงานโรงแรม รับค่าแรงสะสมในบัญชี มีเงินเก็บสองแสนบาท
 • ทุนศึกษาต่อต่างประเทศไม่จำกัด
 • โควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รับเอกสารมอบตัว 11 พ.ค 67

 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาใบ ปพ.1 ( 6 เทอม ) จบแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 • ผู้ปกครองตัวจริงต้องเซ็นมอบตัว

        ( สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ยกเว้น ปพ.1 ใช้ 2 ฉบับ)

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย 11 พ.ค. 67

 • ชุดลำลองขายาวถึงข้อเท้า สีสุภาพ  4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน คอปก 1 ตัว
  (มีข้อความหรือเครื่องหมายขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลังกาย)
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • ผงซักฟอก กะละมังซักผ้าขนาดเล็ก
 • ของใช้ส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็น
 • เงินค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (ได้คืน)
 • ชุดลูกเสือ เนตรนารี (ดูภาพ)

กิจวัตรประจำวัน

5:00 น. สวดมนต์ตอนเช้า (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
7:00 น. รับประทานอาหาร
7:45 น. เข้าแถว
8:10 น. เข้าห้องเรียน
12:00 น. รับประทานอาหาร
13:00 น. เข้าห้องเรียน
16:00 น. กิจกรรมวิชาชีพ
17:00 น. นันทนาการ
18.00 น. รับประทานอาหาร
19:00 น. สวดมนต์ตอนเย็น
21:00 น. เข้านอน

วิถีของวิทยาลัย

 • อยู่แบบเรียบง่าย มีของใช้เท่าที่จำเป็น
 • อยู่เหมือนบ้านตนเอง ครู นักเรียน ร่วมมือกันดูแลรักษาวิทยาลัยในทุกเรื่อง
 • อยู่ประจำในหอพัก แยกชายหญิง ห้องนอนรวม 
 • สวดมนต์ เช้าเย็น ทุกวัน (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
 • วิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสิ่งมอมเมาทุกชนิด
 • วิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร BCG
ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและวัดผล
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th
  • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้


วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์

 • เริ่มต้น
 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ) 
 • สมัคร ปวช

 • หากขึ้นข้อความตามภาพ ให้คลิก ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรือ ต้องการสมัครเรียนต่อ
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
 • major_select_bbvc

 • หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
  1. เลือกได้มากกว่า 1 สาขา
  2. ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันมอบตัว
 • ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่ 
 • ให้นักเรียนทุกคนที่สมัครไว้แล้ว เดินทางมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยทุกคนพร้อมผู้ปกครอง และนำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย

    สอบถามเพิ่มเติม  อ.บุญเลิศ 080 276 1850, 083 085 9404

รับสมัคร ปวช. 2567 Read More »

Scroll to Top