รับสมัคร ปวช. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2565 จำนวน 6 สาขาวิชา

เอกสาร-นำส่ง 1 พ.ค.65

 • ใบรับรองการกักตัว ที่ อสม. หรือ รพ.สต. รับรองแล้ว
 • สำเนา ใบ ปพ.1 (ผลการเรียน) ระบุ “วันจบ” การศึกษาด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • ทั้งหมด อย่างละ 1 ฉบับ

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย 1 พ.ค.65

 • ชุดลำลองขายาว สีสุภาพ เรียบร้อย 4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน มีปกคอ 1 ตัว
 • รองเท้าแตะ สีดำล้วน 1 คู่
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • กะละมังซักผ้า ยาประจำตัว(ถ้ามี)
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เฉพาะที่จำเป็น
 • อยู่แบบเรียบง่าย อย่างพอเพียง ไม่ควรมีของใช้เกินความจำเป็น

กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1

รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บ1 ม.ค.65 – 3 เม.ย.65
ตรวจสอบผลการสมัครขั้นต้นก.พ. – มี.ค. 65
เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ปี 1ก.พ. – มี.ค. 65
สัมภาษณ์ออนไลน์4 เม.ย. 65
รายงานตัวที่วิทยาลัย พร้อมของใช้ส่วนตัว1 พ.ค. 65 เวลา 9.00 น.
ทดลองอยู่จริง 12 วัน (ปฏิบัติธรรม)2 – 14 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือก14 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าอยู่หอพัก14 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.
ลงทะเบียนเข้าเรียน16 พ.ค.65
กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษาต่อชัดเจน
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ครอบครัวสนับสนุนและยอมรับกติกาของวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือก

 • ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น (อายุ-เกรด)
 • ผ่านสัมภาษณ์
 • ผ่านทดสอบปฏิบัติธรรม 12 วัน
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนรับเข้าเรียน

 • การบัญชี จำนวน 30 คน
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 30 คน

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียน เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คลิกดูแผนที่เดินทาง)
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (อ่านคำแนะนำวิธีกรอกข้อมูลด้านล่าง)

 • ว็บรับสมัคร คลิก https://admission.vec.go.th
 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ)
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน”
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี”
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”
 • * หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
 • เลือกได้มากกว่า 1 สาขา
 • ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันปฏิบัติธรรม
 • เว็บสมัครสำรอง คลิก https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9
ข้อสำคัญ
 • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้
 • ใส่เกรด 5 เทอม

สอบถามเพิ่มเติม 088 757 2770


Scroll to Top