รับสมัคร ปวช. 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือก
12 พฤษภาคม 2567
คลิกที่นี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2567 แบบอยู่ประจำ จำนวน 6 สาขาวิชา
บัญชี ธุรกิจดิจิทัล ภาษา อาหาร โรงแรมและท่องเที่ยว สาขาละ 30 คน หมดเขต 31 มีนาคม 2567

SUANMOK CAMP

วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

 • นักเรียนที่ผ่านการมอบตัว เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา
 • แต่งกายสุภาพ ขายาว รองเท้าแตะสีดำล้วน
 • ผู้ชายตัดผมรองทรงให้เรียบร้อย
 • รายการของใช้อ่านด้านล่าง

BBVC CAMP

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.

 • รถของวิทยาลัยนำนักเรียนเข้าค่ายต่อที่วิทยาลัย อ.เกาะสมุย

เอกสารมอบตัว 8 เม.ย.67

 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาใบ ปพ.1 ( 6 เทอม ) จบแล้ว 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • นักเรียนเซ็นชื่อรับรองทุกฉบับ
 • ผู้ปกครองตัวจริงเซ็นมอบตัว
 • ค่าเรือโดยสาร วันที่ 5 พ.ค.67 จำนวน 170 บาท
 • ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (ได้คืน)

เข้าค่ายสวนโมกข์ 28 เม.ย.67

 • ชุดปฏิบัติธรรม (เสื้อยืดสีขาวล้วน กางเกงดำหรือกรมท่า) 3 ชุด
 • ชุดลำลอง ขายาวถึงข้อเท้า  3 ชุด
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลัง)
 • กระบอกน้ำส่วนตัว
 • สบู่  ผงซักฟอก  ยากันยุง
 • เงินติดตัว 200 บาท (ถ้ามี)
 • นำมือถือมาได้ เก็บไว้ที่ครู ใช้เมื่อฉุกเฉิน (ถ้ามี)
กำหนดการ ปวช.1 ปี 2567
รับสมัคร 1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567
สัมภาษณ์ที่วิทยาลัย อ.เกาะสมุย 7 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ประกาศผลคัดเลือก https://bbvc.ac.th 7 เม.ย. 2567 เวลา 16.30 น.
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 8 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.
SUANMOK CAMP เข้าค่าย 7 คืน ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา 28 เม.ย. 2567 เวลา 10.00 น. 
เดินทางไปเกาะสมุย โดยรถวิทยาลัย 5 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น.
BBVC CAMP เข้าค่าย 7 คืน ที่วิทยาลัย 5 – 12 พ.ค. 2567
เปิดภาคเรียน 13 พ.ค. 2567

**  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ของเข้าอยู่วิทยาลัย 12 พ.ค.67

 • ใช้ของต่อจากค่ายสวนโมกข์
 • เพิ่ม..เสื้อคอปก สีเหลืองล้วน 1 ตัว
  (มีข้อความหรือเครื่องหมายขนาดเล็กได้)
 • ช้อน ส้อม
 • กะละมังซักผ้า
 • ชุดลูกเสือ เนตรนารี (ดูภาพ)

วิถีภาวนาโพธิคุณ

 • อยู่แบบเรียบง่าย มีของใช้เท่าที่จำเป็น
 • อยู่เหมือนบ้านตนเอง ครู นักเรียน ร่วมมือกันดูแลรักษาวิทยาลัยในทุกเรื่อง
 • อยู่ประจำในหอพัก แยกชายหญิง ห้องนอนรวม 
 • สวดมนต์ เช้าเย็น ทุกวัน (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
 • วิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสิ่งมอมเมาทุกชนิด
 • วิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร BCG
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่ 5.00 – 21.00 น.

สวัสดิการนักเรียน

 • ไม่มีค่าเทอม
 • ฟรี..หอพัก มีครูประจำหอพักทุกชั้น
 • ฟรี..อาหาร 3 มื้อ
 • ฟรี..ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง
 • ฟรี..อินเทอร์เน็ตไวไฟ
 • ฟรี..Microsoft 365 และ Google workspace
 • มีเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เครื่องนอน เครื่องซักผ้า ให้ยืมใช้
 • ห้องสมุดทันสมัย ร้านค้าสหกรณ์
 • สนามกีฬามาตรฐานสากล
 • ใช้มือถือได้
 • จัดรถรับส่งทำงานโรงแรม รับค่าแรงสะสมในบัญชี มีเงินเก็บสองแสนบาท
 • ทุนศึกษาต่อต่างประเทศไม่จำกัด
 • โควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ

กิจวัตรประจำวัน

5:00 น. สวดมนต์ตอนเช้า (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
7:00 น. รับประทานอาหาร
7:45 น. เข้าแถว
8:10 น. เข้าห้องเรียน
12:00 น. รับประทานอาหาร
13:00 น. เข้าห้องเรียน
16:00 น. กิจกรรมวิชาชีพ
17:00 น. นันทนาการ
18.00 น. รับประทานอาหาร
19:00 น. สวดมนต์ตอนเย็น
21:00 น. เข้านอน

จำนวนรับเข้าเรียนแต่ละสาขา

 • การบัญชี จำนวน 20 คน
 • คอมพิวเตอร์(ธุรกิจดิจิทัล) จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

        รายละเอียดแต่ละสาขา คลิก..

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป (เฉพาะสาขาบัญชีกับคอมพิวเตอร์)
 • อายุไม่เกิน 19 ปี
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษา
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ปฏิบัติตามวิถีของวิทยาลัย
ช่องทางการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและวัดผล
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์

วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์

สมัคร ปวช

 • หากขึ้นข้อความตามภาพ ให้คลิก ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรือ ต้องการสมัครเรียนต่อ
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

major_select_bbvc

 • หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
  1. เลือกได้มากกว่า 1 สาขา
  2. ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันมอบตัว
 • ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่ 

กำหนดการ

 • 7 เม.ย.67 สัมภาษณ์ที่วิทยาลัยทุกคนพร้อมผู้ปกครอง
 • 8 เม.ย.67 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
 • 28 เม.ย.67 เข้าค่ายสวนโมกข์
 • 5 พ.ค.67 เข้าค่ายวิทยาลัย
 • 13 พ.ค.67 เปิดเทอม

    สอบถามเพิ่มเติม  อ.บุญเลิศ 080 276 1850

Scroll to Top