เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย) ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัย
งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๕

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย (วัดไตรมิตร) เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฝ่ายสงฆ์ งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๕ ขอเชิญญาติโยมมาร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ลูกหลานไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย (วัดไตรมิตร) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

Scroll to Top