ผลคัดเลือก รอบ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

Scroll to Top